NO1057灯光下清纯美女内衣小清新写真23P艾栗栗秀人网

NO1057灯光下清纯美女内衣小清新写真23P艾栗栗秀人网

针儿手脚痛缩入,再补气血救孩婴。阳虚脉迟,阴虚脉弦,真气虚脉紧。

 泽上为末,酒煮,面糊丸梧子大。况任虚之脉既虚,而疝瘕之症必起。

后用牛角肉灰二钱,研细,酒调,空心服,能接骨。不必分五疸,同是湿热,面黑黄色而渴者,不治。

饮酒三四钟好,于避风处卧,以衣盖之。无肾中之水气,则胃之气不能腾;无肾中之火气,则脾之气不能化。

水煎,空心温服。 治老人阴虚,筋骨痿弱无力,面无光彩,或黯惨食少,痰多,或嗽,或喘,或便溺数涩,阳痿,足膝无力,形体瘦弱,多因肾气久虚,憔悴寝汗,发热作渴。

见伤寒门。不知胞胎之系,上通心而下通肾,心肾不交,则胞胎之血,两无所归,而心肾二经之气,不来照摄,听其自便,所以血不走小肠而走大肠也。

Leave a Reply