No5438模特玥儿玥er香格里拉旅拍半脱护士服露红色情趣内衣诱惑写真54P玥儿玥秀人网

No5438模特玥儿玥er香格里拉旅拍半脱护士服露红色情趣内衣诱惑写真54P玥儿玥秀人网

肓之原在齐下,即下气海也,一名下肓,谓之脖者即此,今病在冲脉,则与大、小肠相附,而当气海之间,故其为病如此。 结脉,迟中时止,主寒结,亦主气血渐衰。

若内有所伤而外复有感,则中外皆伤,故气逆而上行,在表则为寒热疼痛,在里则为喘咳呕哕等病。 此二法似用后者为便。

邪出于外,则表气疏,里气畅,病所以立解矣。故以精气分阴阳,则阴阳不可离;以寒热分阴阳,则阴阳不可混。

是不足以治人,而适足以害人耳。 见赤脉不下贯瞳子,可治也。

其直者入肺中,循喉咙,故甚则咳涎,盖肾为水脏,主涎饮也。 糟粕之道出于下焦,津液之道出于中焦,宗气之道出于上焦,故分为三隧。

宗气积于上焦,营气出于中焦,卫气出于下焦。厥则阳气并于上,阴气并于下。

Leave a Reply